Home » 2015 » Tháng Hai

6 vật liệu có thể thay đổi thế giới

Vật liệu tận dụng từ nhiệt thải hay vật liệu tự phục hồi có thể được ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu tàu vũ trụ, cung cấp năng lượng trong tương lai. Vật liệu có tính dẫn điện Graphene là một lớp carbon hợp thành một mạng...
Continue reading