Home » 2016 » Tháng Một (Page 2)

Công nghệ bọc đường biến máy bay vô hình

Các nhà khoa học đã tìm cách phát triển một loại lớp sơn phủ máy bay có cấu trúc gồm hàng triệu quả cầu carbon nhỏ, rỗng, xếp chặt thành một hình lục giác đơn lớp, làm từ đường carbon hóa, có thể làm cho máy bay vô...
Continue reading