Home » 2016 » Tháng Mười Hai

Ông bố nông dân 50 năm chăm con bại liệt

“Với tôi, con trai chưa bao giờ là một gánh nặng. Tôi luôn tin rằng nếu con mạnh khỏe thì chắc chắn sẽ chăm sóc khi chúng tôi đau ốm”, người đàn ông 80 tuổi nói.   Suốt 50 năm qua, ngày nào ông Qian Guanhua, 80 tuổi, ở...
Continue reading